04-01-11

Veiliger kruispunt Muizenstraat - Tervuursesteenweg

 

De Oude Tervuursesteenweg wordt momenteel door Mechelen heringericht in de wijk Coloma. Het studiebureau heeft ook voor de rest van de Oude Tervuursesteenweg een visie ontwikkeld en een planvoorstel gemaakt, ook voor het deel tussen de Grensstraat en de Jubellaan, waar de gemeentegrens tussen Mechelen en Zemst in het midden van de straat loopt.

Het gemeentebestuur heeft een onderhoud gehad met schepen Greet Geypen en het hoofd van de dienst Stedelijke Infrastructuur bij de stad Mechelen.

Tijdens dit onderhoud werd het plan overgemaakt aan de gemeente Zemst.

Omdat ook tijdens de gemeenteraad van november de parkeerproblematiek op de hoek van de Muizenstraat werd aangekaart, hebben wij onder andere dit punt ter sprake gebracht tijdens dit onderhoud.

Omdat de herinrichting nog verschillende jaren op zich zal laten wachten werd afgesproken om dit probleem nu concreet aan te pakken door het invoeren van een grotere parkeerverbodzone op de Tervuursesteenweg, zodat het zicht bij het uitrijden van de Muizenstraat sterk wordt verbeterd.

De parkeervrije zone zal infrastructureel onderbouwd worden.

Ook het gevaarlijke kruispunt met de Jubellaan werd ter sprake gebracht.

In het kader van de grote mobiliteitshervorming rond het station van Mechelen kan dit kruispunt niet op korte tijd aangepakt worden.

De gemeente Zemst zal zowel bij AWV Antwerpen als bij AWV Vlaams Brabant aandringen op een voorlopige beveiliging van de oversteekbaarheid van de Jubellaan.

 

 

18:56 |  Facebook

Herinrichting kruispunt Carrefour

Al jaren is de gemeente Zemst mee de stuwende kracht achter het geplande project voor de herinrichting van het kruispunt van de Brusselsesteenweg met de Zemstbaan / Zemstsesteenweg.

Op elke contactbespreking met de hogere overheid wordt de uitvoering ervan op de tafel gegooid. Ook de eigenaar van de gebouwen op de Carrefour site is vragende partij voor de aanpassing van het kruispunt omdat de uitrit van de parking meestal zeer chaotisch verloopt.

 

Het oorspronkelijke ontwerp voor een rotonde met 8 aantakkingen voor een vlotte afwikkeling van het verkeer hield jarenlang stand en werd zelfs opgenomen in het gewestelijk RUP voor de ontsluiting van de site.

Na verdere uitdieping van het project blijkt echter dat de beschikbare ruimte te krap is, dat er onvoldoende budgettaire ruimte is en dat een dringende aanpassing zich opdringt omdat het winkelaanbod op de Carrefoursite nog gaat uitbreiden.

 

Onderzoekbureau Mint heeft, op verzoek van AWV, een andere piste onderzocht, waarbij een volledig heringericht maar lichtengeregeld kruispunt wordt gebouwd voor een geraamd bedrag van om en bij de 300.000 euro.

Hierbij krijgt de fietser bijzondere aandacht.
Via een Module 14 met het Vlaamse Gewest zal Redevco, de eigenaar van de Carrefoursite, voor 40 % bijdragen in de kosten van de heraanleg van het kruispunt.
 
De gemeente Zemst sloot reeds eerder een Module 13-overeenkomst met het Vlaamse Gewest, voor de uitwerking van degelijke fietspaden langs de N1 (Brusselsesteenweg) vanaf de Heidestraat tot aan het nieuwe kruispunt. Er werd steeds gewacht op de verdere uitwerking van het kruispunt Carrefour. Nu dit in een stroomversnelling komt, zal ook de aanpassing van de fietspaden geactiveerd worden.


De gemeente Zemst zal trouwens, samen met de opwaardering van deze fietspaden, een kortere route voor de fietsers aanleggen, vanaf dit kruispunt , tussen de twee bruggen, naar de Zemstsesteenweg, om de fietsers richting Hofstade weg te kunnen houden van het grote kruispunt.
 
Alle partijen zien een uitvoering in 2012 hoopvol tegemoet na een jaar van administratieve afhandeling van het dossier.
De eerste stap is alvast gezet, door de goedkeuring van de startnota op de gemeentelijke begeleidingscommissie van Mechelen.

18:52 |  Facebook