04-01-11

Veiliger kruispunt Muizenstraat - Tervuursesteenweg

 

De Oude Tervuursesteenweg wordt momenteel door Mechelen heringericht in de wijk Coloma. Het studiebureau heeft ook voor de rest van de Oude Tervuursesteenweg een visie ontwikkeld en een planvoorstel gemaakt, ook voor het deel tussen de Grensstraat en de Jubellaan, waar de gemeentegrens tussen Mechelen en Zemst in het midden van de straat loopt.

Het gemeentebestuur heeft een onderhoud gehad met schepen Greet Geypen en het hoofd van de dienst Stedelijke Infrastructuur bij de stad Mechelen.

Tijdens dit onderhoud werd het plan overgemaakt aan de gemeente Zemst.

Omdat ook tijdens de gemeenteraad van november de parkeerproblematiek op de hoek van de Muizenstraat werd aangekaart, hebben wij onder andere dit punt ter sprake gebracht tijdens dit onderhoud.

Omdat de herinrichting nog verschillende jaren op zich zal laten wachten werd afgesproken om dit probleem nu concreet aan te pakken door het invoeren van een grotere parkeerverbodzone op de Tervuursesteenweg, zodat het zicht bij het uitrijden van de Muizenstraat sterk wordt verbeterd.

De parkeervrije zone zal infrastructureel onderbouwd worden.

Ook het gevaarlijke kruispunt met de Jubellaan werd ter sprake gebracht.

In het kader van de grote mobiliteitshervorming rond het station van Mechelen kan dit kruispunt niet op korte tijd aangepakt worden.

De gemeente Zemst zal zowel bij AWV Antwerpen als bij AWV Vlaams Brabant aandringen op een voorlopige beveiliging van de oversteekbaarheid van de Jubellaan.

 

 

18:56 |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.