18-12-10

Investeringssubsidie en subsidiëring velden vzw TC De Wehzel: bouw overdekte tennishal

Tennisclub De Wehzel is al vele jaren actief in Zemst. De vereniging heeft haar terreinen aan de Diependaalstraat in Elewijt.

 

Tot vandaag beschikte de vereniging over vijf openluchtvelden. Hierdoor vallen de activiteiten tijdens de winter stil. De vereniging heeft dan ook het plan opgevat om twee overdekte pleinen aan te leggen. Op die manier kan de club tijdens de winter blijven doorspelen.

 

Deze overkapping wordt geraamd op € 262 000. In overeenstemming met het gemeentelijk reglement heeft de vereniging nog recht op € 66 638,55 aan investeringssubsidies.

Binnenin dienen twee terreinen aangelegd te worden. Deze worden geraamd op € 131 000. Het college stelt voor om hierin ook 1/3 bij te dragen in de vorm van een éénmalige subsidie

.
De gemeenteraad keerde een subsidie toe aan vzw TC De Wehzel van afgerond € 110 000.

Als gevolg van de wetgeving dient deze subsidie gekoppeld te worden aan een aantal voorwaarden.

16:37 |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.