18-12-10

Herziening gemeentelijk mobiliteitsplan Zemst

 

Het huidig gemeentelijk mobiliteitsplan Zemst dateert van september 1999 en was aan herziening toe.

Sinds de gunstig verklaring van de sneltoets door de Provinciale Auditcommissie (PAC) in 2008 heeft de gemeente in eigen beheer en met positieve inbreng van de verkeersadviesraad de opgelegde procedure ter herziening uitgewerkt.

Het herzien gemeentelijk mobiliteitsplan Zemst dat voorlopig werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 16 december 2010 beschrijft het mobiliteitsbeleid voor de komende jaren.

 

De nadruk ligt vooral op het verbeteren van de mobiliteit voor de zwakke weggebruikers, zoals de voetgangers en de fietsers.

Ook het openbaar vervoer en het specifieke schoolverkeer krijgen de nodige aandacht, ondersteund door een flink aantal flankerende maatregelen.


Tevens worden diverse maatregelen beschreven voor problemen die zich de laatste jaren in Zemst hebben gemanifesteerd zoals de doortocht van zwaar vervoer en het sluipverkeer. Tenslotte werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook het parkeerbeleid van de gemeente voor de komende jaren te omschrijven.


Het door de gemeenteraad voorlopig goedgekeurde mobiliteitsplan moet nu voor comformverklaring voorgelegd worden aan de Provinciale Auditcommissie (PAC) in januari 2011.

Afhankelijk van de opmerkingen die de PAC zal formuleren, zal het mobiliteitsplan vervolgens voor definitieve goedkeuring opnieuw voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

 

Van zodra het mobiliteitsplan defintief is, zal dit via de gemeentelijke website raadpleegbaar zijn.

 

 

16:39 |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.