13-12-10

Goedkeuring milieujaarprogramma 2010

De gemeente Zemst heeft met het Vlaams Gewest een samenwerkingsovereenkomst ondertekend op het gebied van milieu en natuur voor de periode 2008-2013. 


Deze overeenkomst houdt in dat de gemeente allerhande acties en projecten dient uit te voeren met betrekking tot afval, natuur, water, mobiliteit, energie, duurzame producten, voorkomen van hinder, enzovoort.

 


Jaarlijks dient de gemeente de uitgevoerde acties te rapporteren via het milieujaarprogramma. Het Vlaams Gewest heeft recent het milieujaarprogramma 2010 goedgekeurd.

Tevens werd het onderscheidingsniveau gehaald.

 

Dit betekent dat de subsidies verbonden aan deze samenwerkingsovereenkomst, ongeveer 74000 euro, zullen worden uitbetaald.

 

 

19:40 |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.