12-12-10

Gemeentelijke natuurprojecten 2011

ijsvogel.jpgElk jaar voert de gemeente Zemst.samen met Econet (Mina-werkers) natuurprojecten uit.

Op advies van de gemeentelijke adviescommissie werden door het schepencollege volgende nieuwe natuurprojecten voor 2011 geselecteerd.

 


Project biodiversiteit ‘Bergveld’ aan de Larebeek in Zemst-Laar De mogelijke acties kaderen in het biodiversiteitsproject van de provincie met extra aandacht voor de koestersoorten. Het gebied is immers een mogelijke habitat voor ijsvogel (reeds gespot), matkop, kamsalamander, ...


Bos Van Aa Deze zone is sterk onderhevig aan ongewenste verbossing waardoor de Mina-werkers er hakhoutbeheer kunnen uitvoeren.


Knoteiken Molenheide Hofstade Bedoeling is om de knoteikenrij langs Molenheide te verlengen richting Prinsenveldstraat.


Uiteraard worden ook de vroegere projecten verdergezet


(Dorent); kleinschalige acties zoals maaibeheer (in functie van Grote Pimpernel en bermbesluit) van de wandelweg en ingesloten meander, eventuele dunningen en ontwikkelingen stapsteenbosjes, heraanplanting verdwenen knotwilgen Rekelstraat, herinrichting meest noordoostelijk gelegen gebied (tussen Oude Zenne en Afgeleide Zenne): aanplantingen, inrichten voor akkervogels.


Boscomplex afleiding Zenne Heraanplantingen zijn nodig. Laatste sluitstorten aanpakken. Verder dient de aandacht te worden besteed aan mogelijkheden voor aankoop van extra percelen.
 

Schom-Releghem Voor komend jaar: verlenging van de eikenrij langsheen het Schom en beheer van een knoteikenrij bestaande uit een 15-tal bomen.


Poelen Voor 2011 wordt voorgesteld om volgende poelen te verbeteren:
4 poelen gelegen in het Vriezenbroek (Natuurpunt); 1 poel Dorentbos poel Dorentbos (Natuurpunt); de Bomputten grens Zemst-Vilvoorde; Poel Brysens


Voetweg Kastanjedreef Beplanting (struiksoorten + knotbomen) dient gedeeltelijk hernieuwd te worden.


Zwaluwproject Er wordt onder meer nagegaan of gemeentelijke gebouwen in aanmerking kunnen komen voor het ophangen van een kunstnest.

Pimpernel.jpg

10:56 |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.