27-11-10

Aanleg voet- en fietspaden en diverse gemeentewegen 2010

   Jaarlijks worden een aantal werken voor aanleg en heraanleg van voet- en fietspaden en kleinere openbare werken, gebundeld in één aanbestedingsdossier.

 

De gemeenteraad heeft zijn goedkeuring gegeven voor volgende werken:

 

1.      Bergstraat: aanleg voetpad aan de kant van de onpare huisnummers tussen Damstraat en Toekomststraat.

 

2.      Jacob Jordaenslaan: aanleg voetpaden en scheiden rioolstelsel, aansluitend op de aanleg van Schoolstraat en Brusselsesteenweg.

 

3.      Eikbosweg: aanleg riolering DWA voor woningcluster aan de kant van de Hogebaan.

 

4.      Spiltstraat: ontbrekend stuk voetpad ter hoogte van de verkaveling op de hoek met de Larestraat.

 

5.      Muizenstraat: aanpassen middeneiland ter hoogte van verkaveling.

 

6.      Vinkestraat en Hofstadeveld: aanleg van een band van 60 cm in rode beton ter hoogte van de verkeeremmers in kassei ten behoeve van de fietsers.

 

7.      Hoge Buizen: aanleg van 10 bijkomende parkeerplaatsen.

 

8.      Hoge Buizen: aanleg van 2 verbindingen voor fietsers tussen het jaagpad en de rijweg van de Hoge Buizen, met overbruggingen van de gracht.

 

9.      Kleine Hagenstraat: aanleg voetpad in de pijpenkop, volledig bebouwd.

 

10.  Grimbergsesteenweg: vervangen van de verharding van de bestaande fietspaden in betonstraatstenen door rode beton.

 

11.  Motstraat: verbreden rijweg langsheen het kasteeldomein, teneinde meer ruimte voor fietsers te creëren.

 

12.  Erasmuslaan: aanleg riolering DWA voor de percelen in het gemeentelijk industrieterrein Cargovil.

 

13.  Watermolenstraat: aanleg riolering DWA voor de aansluiting van de woningcluster achteraan in de straat.

 

14.  Berkenstraat: aanleg verhoogd voetpad om wateroverlast in woningen te voorkomen.

 

15.  Heidestraat: aanpassing straat en fietspad op het kruispunt met de Stationslaan om het overrrijden van het fietspad te beperken.

 

De aanvang der werken is voorzien vanaf het voorjaar 2011 en duren voor het geheel van de vijftien werken meerdere maanden, doch de volgorde van de deelprojecten werd nog niet bepaald.

 

De langsbewoners zullen per deelproject steeds tijdig ingelicht worden van de specifieke aanvangsdatum en duur der werken.

En, ja! Het is de schuld van de socialisten dat in al deze straten zal worden gewerkt !

13:47 |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.