27-11-10

Concessieovereenkomst Gasthuishofhoeve Zemst-Hofstade

In het kader van een streven naar herwaardering van het plaatselijke erfgoed kocht de gemeente Zemst de Gasthuishofhoeve in Zemst-Hofstade aan omwille van haar historische en architecturale waarde.

Het gebouw is niet beschermd maar staat op de lijst van “voor bescherming in aanmerking komende gebouwen”.

 

Het college van burgemeester en schepenen besloot in 2008 naar geïnteresseerde partners te zoeken om samen te investeren en de hoeve met de site errond een nieuw elan te geven.

Het organiseerde een marktconsultatie naar Privaat-Publieke Samenwerking.

 

Drie personen stelden zich kandidaat.

Ze werden apart gehoord.

Daarna werden ze verzocht bijkomende informatie te geven over onder andere de geplande activiteiten en investeringen.

Hierop reageerde nog slechts een kandidaat.

 

De gemeenteraad heeft nu de concessieovereenkomst goedgekeurd waardoor die ene kandidaat in de Gasthuishofhoeve in Zemst-Hofstade en in een gedeelte van de bijbehorende tuin binnen de ringgracht gedurende 27 jaar een horecagelegenheid mag uitbaten.

 

De gemeente renoveert het bestaande gebouw en de concessiehouder richt het in als een horecagelegenheid.

Tijdens het eerste jaar van de uitbating bedraagt de concessievergoeding 1 250 euro per maand en nadien 2 250 euro per maand.

Vanaf het derde jaar wordt het laatste bedrag geïndexeerd.

13:43 |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.