01-11-10

Opvullen groeven in Bos van Aa

 

In 2004 werd door de provincie Vlaams-Brabant aan firma De Dijcker een milieuvergunning verleend voor het opvullen van de groeven ontstaan door de zandwinning.

 

Deze opvulling dient te gebeuren volgens een afwerkingplan en volgens overeengekomen volumes van grondaanvoer.

Mede op initiatief van milieuschepen  Cois Vander Elst werd in 2008 een begeleidingscommissie opgericht om de natuurafwerking in het gebied op te volgen.

 

Om het opgelegde afwerkingplan te realiseren werd er momenteel, volgens bepaalde berekeningen, al voldoende grond aangevoerd.

Het maximaal volume aan te voeren grond zoals vermeld in de milieuvergunning werd echter nog niet bereikt.

 De begeleidingscommissie heeft beslist om deze informatie door te geven aan de bevoegde instanties zijnde de minister van Leefmilieu, de provincie Vlaams-Brabant en de milieu-inspectie, zodat die hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen.

Ook het Agentschap Natuur en Bos zal worden ingelicht.

De gemeente zal bij Waterwegen en Zeekanaal aandringen om de beloofde briefwisseling aan de hiervoor vermelde instanties zonder verder dralen te versturen.

Ondertussen wordt gezocht naar alternatieve oplossingen bv. (tijdelijke) bergingsmogelijkheden van mogelijk nog aan te voeren gronden.

12:42 |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.