12-10-10

Natuurpunt: charter voor biodiversiteit / actieplan biodiversiteit

Natuurpunt.jpg

Zemst heeft op 28 juni 2010 het charter voor biodiversiteit met Natuurpunt goedgekeurd. Deze overeenkomst wordt nu geconcretiseerd in een aantal actiepunten waarrond in de nabije toekomst zal gewerkt worden:

 • Poelenplan.
  Subsidiereglement verderzetten betreffende het beheer van poelen, wetenschappelijke opvolging, graven van nieuwe poelen.
 • Waardevolle graslanden met Grote Pimpernel.
  Subsidiereglement betreffende aankoop en beheer van graslanden verder toepassen, ecologisch maaien van wegbermen, maaien graslanden in het Dorentgebied.
 • Boscomplex langs afleiding Zenne.
  Aankoop terreinen, creëren van bossen, weiden en knotbomen rond dit gebied
 • Behoud open ruimte.
  Behoud van open ruimte is belangrijk. Vooral in het RUP Zennevallei aandacht besteden aan dit aspect.
 • Bos van Aa.
  Meehelpen om het gebied te ontwikkelen naar waardevol natuurgebied, inschakelen van de intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen.
 • Zwaluwproject.
  INL-ploegen worden ingezet voor de plaatsing van kunstnesten.
 • Kleine landschapselementen in het landschap.
  De gemeente promoot en subsidieert het aanplanten en beheren van knotbomen en houtkanten.

09:14 |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.