12-10-10

Erkenning hevige stormwinden op 14 juli 2010 als algemene ramp

  

Op 14 juli 2010 richtten hevige stormwinden in verschillende gemeenten heel wat schade aan. Die gebeurtenis werd nu erkend als een algemene ramp en de gemeente Zemst behoort tot de lijst van de geteisterde gemeenten.


Personen die toen schade geleden hebben aan een eigendom in Zemst, kunnen bij de gouverneur van Vlaams-Brabant een aanvraag indienen om van het Rampenfonds een tegemoetkoming te krijgen.

 

Het aanvraagformulier daartoe is te vinden op de website

www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/veiligheid/rampenschade.

 

Het kan op verzoek ook bij de Provincie Vlaams-Brabant (adres: Provincieplein 1 in 3010 Leuven) of de gemeente verkregen worden.

Het formulier moet uiterlijk op 31 december 2010 ingediend worden.


Meer informatie: cel rampenschade van de provincie Vlaams-Brabant (Marie-Claire Loozen 016 26 78 16 en Evelyne Vandezande 016 26 78 21) of de dienst Interne Zaken van de gemeente (Wilfried De Ron 015 62 71 40).

 

09:05 |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.