29-09-10

Vermindering prijs PMD-zakken

 

De nieuwe erkenning van Fost Plus voorziet dat deze organisatie het retributiebedrag hoger dan 15 eurocent per pmd-zak in mindering mag brengen van de onkostenvergoedingen die het zelf uitbetaalt aan Incovo.

 


De raad van bestuur van Incovo stelt daarom voor om met ingang van 1 januari 2011 de prijs van de pmd-zak te verlagen naar 15 cent (in plaats van momenteel 25 cent).

De verminderde inkomsten uit retributies zullen op het niveau van het Incovo-budget worden gecompenseerd door hogere inkomsten uit vergoedingen van Fost Plus.

Budgettair is dit dus een neutrale operatie.

 

De burger betaalt minder, Fost Plus meer.

 

 

 

11:35 |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.