29-09-10

Toekomstige aanpassingswerken van voet- en fietspaden

 

Het jaarlijks beschikbare budget voor het aanleggen en verbeteren van voetpaden, fietspaden en diverse kleine aanpassingswerken wordt door het schepencollege ingevuld op basis van een inventaris die in de loop van het werkjaar wordt bijgehouden.

Voor 2010 werd de lijst, na een plaatsbezoek door een werkgroep, als volgt vastgesteld, voor een totaal geraamde uitgave van € 765 000 euro:
 
Jacob Jordaenslaan:

aanleg voetpaden en gescheiden rioolstelsel;
Bergstraat:

aanleg voetpaden tussen Damstraat en Toekomststraat;
Spiltstraat:

aanleg voetpad ter hoogte van de verkaveling aan de Larestraat;
Grimbergsesteenweg:

vervangen fietspaden in klinkers door rood beton;
Lange Ravestraat:

aanleg voet- en fietspaden en scheiden rioolstelsel;
Vinkestraat en Hofstadeveld:

fietsstrook aanleggen in beton ter hoogte van de middengeleiders in kassei;
Muizenstraat:

aanpassingen aan een middeneiland ter hoogte van een verkaveling;
Watermolenstraat:

aanleg vuilwaterriolering in het deel voorbij de Gildestraat;
Berkenstraat:

aanpassing voetpad voor het voorkomen van wateroverlast;
Hoge Buizen:

bouwen bijkomende parkeerplaatsen en aanleggen toegangen voor fietsers vanaf het jaagpad;
Motstraat:

plaatselijke verbreding van de rijweg met fietsstrook in het smalle deel tegen de Grimbergsesteenweg;
Eikbosweg:

aanleg vuilwaterriolering in het deel tegen de Hogebaan;
Kleine Hagenstraat:

aanleg voetpad in de pijpenkop;
Erasmuslaan:

aanleg vuilwaterriolering.
 
De projecten zullen verder uitgewerkt worden door onze diensten en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.


Uitvoering is voorzien vanaf het voorjaar 2011.

11:24 |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.