02-09-10

Riolerings- en wegenwerken Tervuursesteenweg Elewijt

 

Op 20 augustus 2010 vond een finale bespreking plaats met het Vlaams gewest over de definitieve ontwerpplannen voor de herinrichting van de Tervuursesteenweg in Elewijt.

Het studiebureau werkt dit definitieve ontwerp nu verder uit, zodat het kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad en aan de Afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaamse Gewest.

 

Het is de bedoeling om na de goedkeuring de procedures voor bouwvergunning en aanbesteding op te starten zodat de werken in het voorjaar van 2011 kunnen starten.

 

Momenteel zijn de nutsmaatschappijen hun leidingen aan het verplaatsen met het oog op de aanleg van de riolering en de fietspaden.

Voor deze aanpassingswerken wordt minimaal zes maanden voorzien, waarna nog verschillende overkoppelingen moeten gebeuren.


De riolerings- en wegenwerken worden in twee grote fasen uitgevoerd.

De eerste fase omvat het gedeelte tussen Robert Schumanlaan en Rubenslaan.

Pas als deze fase is afgewerkt, komt de tweede fase aan de beurt: gedeelte tussen Rubenslaan en de grens met Perk.


Later is er op het grondgebied van de Steenokkerzeel, tussen de grens met Elewijt en het centrum van Perk, voorzien in de aanleg van riolering en fietspaden teneinde een goede fietsverbinding te sluiten tussen Mechelen en Tervuren.


De gemeente opteert er voor om tijdens de uitvoering van de werken het doorgaand verkeer minstens in één richting zoveel mogelijk toe te laten, om de toegankelijkheid van woningen en handelszaken te optimaliseren.

 

De concrete fasering en verkeersafwikkeling wordt verder bestudeerd.

 

 

 

 

09:10 |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.