02-09-10

Opmaak MER-plannen niet nodig

De gemeente Zemst is bezig met de opmaak van twee gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s):

RUP Zonevreemde woningen en

RUP Zonevreemde sport-, recreatie- en jeugdinfrastructuur.

 

Beide RUP’s zijn bedoeld om de beperkte ontwikkelingsmogelijkheden van zonevreemde woningen en infrastructuren te verruimen.

Vooraleer de officiële goedkeuringsprocedure kan worden aangevat, moeten deze RUP’s worden onderworpen aan een milieu-effectenscreening.

Op basis van het screeningsdossier gaat de dienst MER na of er een plan-MER (MilieuEffectenRapport) moet worden opgemaakt.

Voor de twee bovenvermelde RUP’s werd beslist dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

Deze beslissing wordt openbaar gemaakt van 1 t/m 30 oktober 2010.

 

Tijdens deze periode kunnen geïnteresseerden inzage krijgen in het dossier op het gemeentehuis of via de webstek van de dienst MER (www.mervlaanderen.be)

 

Wat de gemeentelijke RUP’s betreft, zal de officiële goedkeuringsprocedure van start gaan eind oktober-begin november.

De uiteindelijke goedkeuring van deze RUP’s is voorzien in 2011.

09:12 |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.