25-08-10

Volgende openluchtfilm: The Hurt Locker

Nu donderdag 26 augustus wordt op het strand van Hofstade (t.h.v. Sportimonium) de vijfde openluchtfilm geprojecteerd:

 

The Hurt Locker.

Nadat hun teamleider om het leven komt na een mislukte ontmijningsopdracht, krijgt de bombsquad van Bravo Company in Irak, een nieuwe aanvoerder in de vorm van de rebelse en ‘explosieve’ Sgt. James.

Op amper een maand voor ze afzwaaien moet dit nieuwe team elkaar zien te vertrouwen in een reeks van extreem dodelijke opdrachten…

 

De film start niet op een welbepaald uur: we wachten tot er genoeg duisternis is (ongeveer 21-21.30 uur).

We voorzien een voorraad stoelen maar raden toch aan een eigen zitje of ligstoel mee te brengen, evenals warme kleding of dekentjes.

Bij (te) slecht weer projecteren we de film binnen, in het Sportimonium.

09:34 |  Facebook

Administratieve vereenvoudiging voor lokale besturen

 

De Vlaamse overheid is bekommerd over de administratieve lasten die aan de gemeentebesturen worden opgelegd via de verschillende regelgevingen.

De dienst Wetsmatiging peilt daarom via een onderzoek hoe de administratieve lasten kunnen worden verminderd.

De voorstellen van alle deelnemende lokale besturen zullen onderzocht worden en de bedoeling hiervan is om de regelgeving bij te sturen.

 

Na intern onderzoek heeft het gemeentebestuur een aantal knelpunten schriftelijk doorgegeven, o.a. over de decreten op de erediensten en de intergemeentelijke samenwerking.

Betreffende het nieuwe decreet op de erediensten worden o.a. de stroom van administratieve documenten naar het Agentschap Binnenlands Bestuur en de betrokken procedures in vraag gesteld.

Voor wat de intergemeentelijke samenwerking betreft, wordt de jaarlijks terugkerende administratieve rompslomp bij het aanstellen van de gemeentelijke afgevaardigden voor de algemene vergaderingen aangekaart.

Verder werden ook nog een aantal opmerkingen en suggesties geformuleerd bij de gemeentekieswet, het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en in het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed.

09:32 |  Facebook

Werken Brusselsesteenweg

 

001%20(46).gif001%20(46).gif001%20(46).gif

De aannemer werkt deze week voornamelijk aan de voorbereiding en aanleg van de goot aan de oneven zijde (d.i. de rechterzijde, rijdende van Eppegem naar Zemst).

 

 

Van vrijdagavond 10 september tot ±25 oktober wordt de Brusselsesteenweg afgesloten, als volgt:

 

·         van vrijdagavond 10 september tot en met vrijdagavond 24 september wordt heel het gedeelte tussen Damstraat en Leopoldstraat afgesloten.

 

·         op vrijdagavond 24 september gaat het gedeelte tussen Damstraat en Jacob Jordaenslaan terug open voor het verkeer. Het gedeelte tussen Jacob Jordaenslaan en Leopoldstraat blijft nog tot ±25 oktober afgesloten.

 

De omleiding van het doorgaand verkeer is voorzien langs de Damstraat, Robert Schumanlaan, Tervuursesteenweg en Jubellaan richting Mechelen, en in omgekeerde zin richting Eppegem.

09:28 |  Facebook

Herdenking Slagen van Eppegemel

 

Op zondag 29 augustus organiseert de Koninklijke Nationale Strijdersbond (KNSB) afdeling Eppegem, in samenwerking met de Amicale Nationale des Chasseurs á Pied uit Charleroi en het gemeentebestuur, de jaarlijkse herdenking van de Slagen van Eppegem.

Daarmee wordt hulde gebracht aan de 228 jonge mannen die in Wereldoorlog I sneuvelden tijdens de hevige gevechten in en om Eppegem, nu meer dan 90 jaar geleden.

 

Herdenking Eppegem_2009 (26).jpg

Om 11 uur is er een misviering in de Sint-Clemenskerk in Eppegem, met nadien rond 11.45 uur een bloemenhulde aan het monument van de Eppegemse oorlogsslachtoffers.

 

Vervolgens wordt in gezamenlijke tocht opgestapt naar het militaire kerkhof aan de Brusselsesteenweg, waar ook een plechtig eerbetoon plaatsvindt.

De Koninklijke Fanfare Hoop in de Toekomst luistert de plechtigheden op met muziek.

09:20 |  Facebook