22-06-10

Gemeentebestuur geeft voorbeeld

kijk-daar

Uitbreiding gemeentehuis

De voorbereidingsfase voor de uitbreiding van het gemeentehuis loopt volop.

Zo rondt het architectenbureau deze maand de bouwvergunningsaanvraag af.

Via werkvergaderingen wordt het energieprestatiedossier verder verfijnd en de veiligheidscoördinatie voor de werken op punt gesteld.
Het college heeft beslist om de primaire verwarming voor de uitbreiding van de nieuwe vleugel door een warmtepomp met aardwisselaars in combinatie met een vloerverwarming te voorzien.

Dit systeem van hernieuwbare energie haalt zijn warmte integraal uit de grond.

Tijdens de zomermaanden kan dit systeem omgekeerd gebruikt worden en creëren we een basiskoeling in de verschillende ruimtes.

Door het doorspoelen met koud water van de vloerverwarming wordt via de warmtewisselaar de warmte in de grond afgegeven.
Bijkomend heeft het college beslist om fotovoltaïsche zonnepanelen te plaatsen op het dak van de nieuwe vleugel.

09:32 |  Facebook

Inzamelen van oude gsm's ook in Zemst

Red het milieu met je oude gsm

Volgens recente studies liggen er meer dan 30 miljoen ongebruikte gsm’s ergens in een lade. Weet je niet wat met je oude gsm te doen? Beschikt je organisatie over bedrijfsgsm’s en worden de oude vervangen door nieuwe? Gooi ze niet weg, maar schenk ze aan het goede doel! Je kan je oude gsm opsturen of als je er een heleboel hebt, kan je ze laten ophalen. Zo steun je projecten in het kader van de strijd tegen
milieuverontreiniging. Hoe je kan helpen, vind je hier.

Haal een heleboel gsm’s op en verwen jezelf met een schitterend cadeau.

Als je zelf een gsm-inzamelactie houdt
bij vrienden, familie, collega’s, buren,
jeugdvereniging of sportclub, verdient dat
niet alleen een ferme pluim van WWF, maar ook
wel een ferm cadeau. En dankzij onze
sponsor Samsung hebben we enkele
hele mooie cadeaus in de vitrinekast liggen,
van gsm’s tot flat screen tv-toestellen.

Bekijk de TV-spot hier.

Waar gaat het over?

Je oude gsm, die je al lang niet meer gebruikt en thuis ergens in een lade ligt, heeft voor jou niet veel waarde meer.

Maar gooi hem niet weg! Door ons je oude gsm te schenken, steun je projecten in het kader van de strijd tegen milieuverontreiniging. Als je je oude gsm aan ons bezorgt, laten wij hem hergebruiken of recycleren in samenwerking met zonzoo.


Je kan je gsm opsturen met een speciale panda actie-envelop, maar je kan het ook groter aanpakken en een inzameling houden bij vrienden, familie, collega’s, op school,… Je kan er zelfs een prijs mee winnen! Al het materiaal wordt gratis door ons voorzien: enveloppen, panda-inzamelboxen, affiches, e-cards om rond te sturen per e-mail,…

De opbrengst wordt geschonken aan projecten van WWF.
Deze actie loopt nog tot het einde van 2010.

Recentere gsm’s kunnen meer opbrengen via www.zonzoo.be.
Ook niet herbruikbare gsm’s brengen, dankzij de recyclage,
geld op voor de vele projecten van WWF.

 

Hoe schenk ik mijn eigen gsm?

1.    Haal je oud gsm uit de kast

2.    Verwijder eventueel de SIM-of geheugenkaart uit je gsm

3.    Stop je gsm (mét batterij, zonder lader) in een speciale actie-envelop (er kunnen 2 à 3 gsm’s in 1 envelop!)

4.    Sluit de envelop goed af en stop hem in een brievenbus van De Post. Een postzegel is niet nodig

5.    zonzoo zorgt voor een milieuverantwoord hergebruik van je gsm

6.    Elke ingezamelde gsm brengt geld op voor WWF

Waar vind ik actie-enveloppen?

Je kan deze bestellen via deze website of mailen naar info@gsmsvoorwwf.be

De 4 stappen van de actie bij grotere inzamelingen

1.    Bekendmaken en verspreiden van materiaal

Wil je veel gsm’s inzamelen, dan moet je dit laten weten aan anderen. Stuur een mailtje naar bekenden, stop een brief in brievenbussen, schrijf een bericht naar de krant of hang een affiche uit in een openbaar gebouw. Vertel waar en wanneer de gsm’s worden ingezameld en waar de geïnteresseerden de inzamelbox kunnen vinden.

2.    Ophalen gsm’s en opsturen centraal inzamelpunt

Na de actieperiode worden de gsm’s verzameld. Als je alleen met enveloppen werkt, hoeft dit niet. Mensen kunnen zelf een enveloppe op de post doen. Heb je inzamelboxen verspreid, dan moet je deze verzamelen op 1 punt en ons contacteren om een ophaling te regelen. Een koerier van De Post komt alles dan ophalen. Om ervoor te zorgen dat er geen gsm’s uitvallen, is het belangrijk dat je de box stevig dichtkleeft. Een label dat wij jou bezorgen en dat je op de box kleeft, zorgt ervoor dat de box goed terecht komt.

3.    Recyclage en hergebruik

Gsm’s die niet meer werken, worden helemaal uit elkaar gehaald en de nuttige bestanddelen worden gerecupereerd. Wat er allemaal in je gsm zit, lees je bij "Mijn gsm". Een nog werkende gsm wordt opgefrist, indien nodig hersteld en verkocht via telefoonwinkels buiten Europa. Meer info op www.zonzoo.be

4.    Steun aan projecten van WWF

Het geld dat we ontvangen van de firma’s die gsm’s doorverkopen of recycleren, wordt gestort aan projecten van milieuorganisatie WWF. Welke projecten dat allemaal zijn lees je bij “de projecten”.

Breng je gsm naar de verzamelbox in het containerpark of naar de milieudienst op het 1e verdiep van het gemeentehuis.

 

Alvast bedankt voor de medewerking!

wwf

09:27 |  Facebook

09-06-10

Ga je mee vooruit ???

Beste Allemaal,

Onze campagne gaat de laatste week in. Vanavond stelde ik tijdens het grote tv-debat scherp wat voor ons de inzet van 13 juni is.

De keuze voor de Vlaamse socialisten is duidelijk. Ofwel wordt er hardvochtig en zonder omzien bespaard, zoals de rechtse partijen voorstellen. Met als gevolg dat onze kinderen en kleinkinderen niet meer de welvaart zullen krijgen, die wij gekend hebben. Daar weigeren wij in mee te gaan. Wij kijken naar de toekomst zonder angst, maar met oplossingen.

Als het van ons afhangt, doorbreken we de stilstand en gaan we met z'n allen weer vooruit. Bieden we de mensen een mooie toekomst. Dat kan, als we besparen en investeren tegelijk. Als we het geld dat er is, herverdelen, en de zwaarste schouders de zwaarste lasten laten dragen. Dat is een eerlijke keuze. En we maken ook een sociale keuze: voor een goed pensioen, een gegarandeerde gezondheidszorg en een betaalbare energiefactuur.

Bekijk
hier mijn videoboodschap over deze keuze:

Afbeelding 3.jpg

Onze keuze is duidelijk. We moeten weer vooruit.

Caroline

20:23 |  Facebook

08-06-10

Openluchtfilms te Zemst

Programma tweede editie openluchtfilms ‘Zemst onder de sterren’

De gemeentelijke dienst Cultuur organiseert komende zomer opnieuw ‘Zemst onder de sterren’, een gratis openluchtfilmfestival op diverse locaties in Zemst. Waar vorig jaar de vertoningen op vrijdagavond plaatsvonden, vinden deze dit jaar, omwille van praktische redenen, vnl op donderdagavond plaats.
 
Het programma ziet er als volgt uit:

  • Zaterdag 31 juli, school De Regenboog Elewijt: UP (animatiefilm)
  • Donderdag 5 augustus, kerkplein Weerde: The Hangover
  • Donderdag 12 augustus, weide fam. Buelens Zemst-Laar: De helaasheid der dingen
  • Donderdag 19 augustus, kerkplein Eppegem: Meisjes
  • Donderdag 26 augustus, Sportimonium Hofstade: The Hurt Locker (i.s.m. dienst Ontwikkelingssamenwerking)
  • Maandag 30 augustus, Plein van de verdraagzaamheid: My sister’s keeper (Ladies Movie Night)

Eind juli krijgt elke Zemstenaar een flyer in de bus met daarin meer (achtergrond)informatie over het programma.
Filmliefhebbers die met de fiets komen worden opnieuw getrakteerd op een gratis portie popcorn.

13:17 |  Facebook

Stedenbouwkundige ontvoogding voor Zemst

Sinds 1 juni 2010 is de gemeente Zemst ontvoogd. Dit betekent dat wij, als gemeente, zelfstandig stedenbouwkundige en verkavelingvergunningen mogen afleveren, zonder hierover advies in te winnen bij de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar (in de volksmond: "stedenbouw Leuven").


Om ontvoogd te kunnen zijn, moet een gemeente voldoen aan 5 voorwaarden: ze moet beschikken over een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan, een register onbebouwde percelen, een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister en een gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar.


Op 15 april 2010 heeft de minister van Ruimtelijke Ordening vastgesteld dat Zemst aan deze 5 ontvoogdingsvoorwaarden voldoet.


Voor de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning verandert er weinig. De belangrijkste wijziging houdt in dat voor stedenbouwkundige dossiers waarvoor geen openbaar onderzoek vereist is, de beslissingstermijn wordt ingekort van 105 dagen tot 75 dagen.
De gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar maakt een verslag op over de vergunningsaanvraag en geeft advies aan het schepencollege. Het college neemt de uiteindelijke beslissing in het dossier.

 

 

13:14 |  Facebook

Mina-werkers kappen hakhout in Bos van Aa

 

In het Bos Van Aa te Zemst worden de vroegere zandwinningputten gedeeltelijk opgevuld met grond.

Deze opvulling dient te gebeuren conform de milieuvergunning en de bijhorende vergunningsvoorwaarden.

Om de natuurafwerking meer in detail te regelen hebben sinds enige tijd op regelmatige basis overlegvergaderingen plaats met ondermeer de eigenaar van het terrein, de exploitant, de provincie en de gemeente.


Er wordt vastgesteld dat op een aantal plaatsen in het gebied momenteel een vrij sterke bebossing heerst.

Hierdoor verdwijnt een specifieke en zeer waardevolle vegetatie (moeras).

Het is omwille van deze vegetatie dat Het Bos Van Aa Europese bescherming heeft verkregen.
De gemeente zal de intergemeentelijke milieu-, en landschapsploegen inschakelen om in een aantal zones het hakhout te kappen.

Dit dient te gebeuren in overleg met de verschillende instanties en volgens de inventarisaties die in het gebied werden uitgevoerd.

 

 

13:12 |  Facebook

Omleiding Brusselsesteenweg Zemst

 

 

Omleiding

13:08 |  Facebook

07-06-10

We moeten weer vooruit !!!

Cois met helm

12:28 |  Facebook