08-06-10

Stedenbouwkundige ontvoogding voor Zemst

Sinds 1 juni 2010 is de gemeente Zemst ontvoogd. Dit betekent dat wij, als gemeente, zelfstandig stedenbouwkundige en verkavelingvergunningen mogen afleveren, zonder hierover advies in te winnen bij de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar (in de volksmond: "stedenbouw Leuven").


Om ontvoogd te kunnen zijn, moet een gemeente voldoen aan 5 voorwaarden: ze moet beschikken over een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan, een register onbebouwde percelen, een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister en een gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar.


Op 15 april 2010 heeft de minister van Ruimtelijke Ordening vastgesteld dat Zemst aan deze 5 ontvoogdingsvoorwaarden voldoet.


Voor de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning verandert er weinig. De belangrijkste wijziging houdt in dat voor stedenbouwkundige dossiers waarvoor geen openbaar onderzoek vereist is, de beslissingstermijn wordt ingekort van 105 dagen tot 75 dagen.
De gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar maakt een verslag op over de vergunningsaanvraag en geeft advies aan het schepencollege. Het college neemt de uiteindelijke beslissing in het dossier.

 

 

13:14 |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.