08-06-10

Mina-werkers kappen hakhout in Bos van Aa

 

In het Bos Van Aa te Zemst worden de vroegere zandwinningputten gedeeltelijk opgevuld met grond.

Deze opvulling dient te gebeuren conform de milieuvergunning en de bijhorende vergunningsvoorwaarden.

Om de natuurafwerking meer in detail te regelen hebben sinds enige tijd op regelmatige basis overlegvergaderingen plaats met ondermeer de eigenaar van het terrein, de exploitant, de provincie en de gemeente.


Er wordt vastgesteld dat op een aantal plaatsen in het gebied momenteel een vrij sterke bebossing heerst.

Hierdoor verdwijnt een specifieke en zeer waardevolle vegetatie (moeras).

Het is omwille van deze vegetatie dat Het Bos Van Aa Europese bescherming heeft verkregen.
De gemeente zal de intergemeentelijke milieu-, en landschapsploegen inschakelen om in een aantal zones het hakhout te kappen.

Dit dient te gebeuren in overleg met de verschillende instanties en volgens de inventarisaties die in het gebied werden uitgevoerd.

 

 

13:12 |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.