11-05-10

Compensatievoorstel voor ontbossen sociaal bouwproject Achter De Melkerij

Iboom-30boom-28boom-30

In februari 2010 heeft de gemeente Zemst een stedenbouwkundige vergunning verleend aan Providentia voor het bouwen van 21 sociale woningen, infrastructuur en omgevingsaanleg gelegen langs de Kloosterstraat in Zemst.

Tegen deze beslissing tekende de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar beroep aan bij de Deputatie omdat er een groot aantal hoog- en laagstammige bomen gekapt worden zonder beschrijving of compensatievoorstel.
Om deze ontbossing te compenseren vroeg Providentia of de gemeente aanplantingsprojecten op stapel heeft staan om zo de ontbossing te compenseren.

Het college heeft besloten een perceel dat in aanmerking komt door Providentia te laten bebossen.

10:05 |  Facebook

Huidige personeelsbezetting en –taken bij politie Zemst


 

agent51

De wijkagent is een sleutelfiguur tussen de wijkbewoners en de politiediensten.

Hij is herkenbaar aan zijn uniform en verplaatst zich te voet, per fiets of per bromfiets om voldoende contact te hebben met de wijk.

Het is zijn taak orde, rust en veiligheid in de wijk te bewaren. Luisteren naar lokale noden, oplossen van kleine conflicten, preventieve controles.zijn een greep uit het taken pakket.

 

naam

wijk

GSM

e-mail

Wim Roofthoofd

Wijkmanager Eppegem, Elewijt en Weerde + politioneel onthaal

0495511361
015627163

politie@zemst.be

Luc Faes

Wijkmanager Zemst-centrum, Hofstade en Zemst- Laar + administratief onthaal

0473888076
015/618889

politie@zemst.be

Jacky Jacobs

Eppegem

0473883939
015627168

wijkinspecteur.eppegem@hotmail.com

Yvan Dhont

Hofstade

0473883904
015627165

wijkinspecteur.hofstade@hotmail.com

Leen de Henau

Zemst

0473883885
015627166

wijkinspecteur.zemst@hotmail.com

Sandra van Campenhout

Elewijt-Noord

0473883948
015627165

wijkinspecteur.elewijt@hotmail.com

Peter Craenhals

Zemst-Laar en Hofstade-West

0473883902
015627168

wijkinspecteur.laar@hotmail.com

Guy De Strijcker

Weerde en Elewijt-Zuid

0473883996
015627165

wijkinspecteur.weerde@hotmail.com

Marleen Pasteels

Onthaal-inspecteur

015627162

 

10:01 |  Facebook

Werf aanleg fietspaden en riolering Brusselsesteenweg: stand van zaken

Momenteel is de aannemer tussen Beekstraat en Damstraat bezig met de aanleg van grachten en de voorbereiding voor de aanleg van de vrijliggende fietspaden.

Tussen Damstraat en het centrum van Zemst wordt verder gewerkt aan de aanleg van de riolering en aansluiting van de huizen hierop.

09:52 |  Facebook