11-05-10

Huidige personeelsbezetting en –taken bij politie Zemst


 

agent51

De wijkagent is een sleutelfiguur tussen de wijkbewoners en de politiediensten.

Hij is herkenbaar aan zijn uniform en verplaatst zich te voet, per fiets of per bromfiets om voldoende contact te hebben met de wijk.

Het is zijn taak orde, rust en veiligheid in de wijk te bewaren. Luisteren naar lokale noden, oplossen van kleine conflicten, preventieve controles.zijn een greep uit het taken pakket.

 

naam

wijk

GSM

e-mail

Wim Roofthoofd

Wijkmanager Eppegem, Elewijt en Weerde + politioneel onthaal

0495511361
015627163

politie@zemst.be

Luc Faes

Wijkmanager Zemst-centrum, Hofstade en Zemst- Laar + administratief onthaal

0473888076
015/618889

politie@zemst.be

Jacky Jacobs

Eppegem

0473883939
015627168

wijkinspecteur.eppegem@hotmail.com

Yvan Dhont

Hofstade

0473883904
015627165

wijkinspecteur.hofstade@hotmail.com

Leen de Henau

Zemst

0473883885
015627166

wijkinspecteur.zemst@hotmail.com

Sandra van Campenhout

Elewijt-Noord

0473883948
015627165

wijkinspecteur.elewijt@hotmail.com

Peter Craenhals

Zemst-Laar en Hofstade-West

0473883902
015627168

wijkinspecteur.laar@hotmail.com

Guy De Strijcker

Weerde en Elewijt-Zuid

0473883996
015627165

wijkinspecteur.weerde@hotmail.com

Marleen Pasteels

Onthaal-inspecteur

015627162

 

10:01 |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.