11-05-10

Compensatievoorstel voor ontbossen sociaal bouwproject Achter De Melkerij

Iboom-30boom-28boom-30

In februari 2010 heeft de gemeente Zemst een stedenbouwkundige vergunning verleend aan Providentia voor het bouwen van 21 sociale woningen, infrastructuur en omgevingsaanleg gelegen langs de Kloosterstraat in Zemst.

Tegen deze beslissing tekende de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar beroep aan bij de Deputatie omdat er een groot aantal hoog- en laagstammige bomen gekapt worden zonder beschrijving of compensatievoorstel.
Om deze ontbossing te compenseren vroeg Providentia of de gemeente aanplantingsprojecten op stapel heeft staan om zo de ontbossing te compenseren.

Het college heeft besloten een perceel dat in aanmerking komt door Providentia te laten bebossen.

10:05 |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.