31-03-10

GUP-werkgroep opgestart

 

ibagezinnen2

Door de vaststelling van het zoneringsplan werd voor de ganse gemeente bepaald waar er nog riolering zal worden aangelegd, en waar de afvalwaterzuivering individueel moet gebeuren (IBA).

De gemeente start een werkgroep op met schepen openbare werken en ambtenaren om het beleid in Zemst, om tot een realisatie van de IBA’s te komen, uit te werken en aan het college en de gemeenteraad voor te stellen.

Daarnaast wordt door het Vlaams gewest ook een Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan(GUP) opgemaakt, waarbij de gemeente zelf moet suggereren hoe en in welke volgorde de bestaande knelpunten in het rioolwaterzuiveringprogramma zullen worden aangepakt.

Ook dit is een element dat de werkgroep zal onderzoeken en voorstellen aan het beleid.
De werkgroep gaat in april van start en zal stelselmatig beleidsbeslissingen op het vlak van waterzuivering voorbereiden.

Meer info over IBA’s op http://www.waterloketvlaanderen.be/gezinnen/afvalwater-en-waterzuivering/individuele-behandeling-van-water

10:12 |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.