16-03-10

Eandis stimuleert hernieuwbare energie

 

Eandis biedt aan alle gemeenten aan om als opdrachtencentrale te fungeren voor projecten in het kader van energie-efficiëntie en –besparingen alsook om projecten met hernieuwbare energie te stimuleren, dit initiatief is van toepassing voor alle gebouwen in eigendom van het gemeentebestuur alsook op ons net openbare verlichting.

 
Concreet worden volgende diensten aangeboden:

·         energie-monitoring gemeentelijke gebouwen,

·         energie-audits,

·         haalbaarheidsstudies hernieuwbare energie,

·         uitwerken studies en uitvoeren van projecten (vb. een stookplaatsrenovatie in een gebouw),

·         opstellen lichtplan Openbare Verlichting,

·         ondersteuning bij sensibilisatie-projecten aangaande energie,

·         derde partij financiering voor deze projecten.


Het college keurde in deze een lijst met mogelijke projecten goed.

09:51 |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.