04-03-10

Uitvoeringsplannen voor de aanleg voet- en fietspaden

001%20(46)001%20(46)001%20(46)

De aannemer voor de werken voor aanleg van voet- en fietspaden en diverse herinrichtingwerken en de gemeente hebben een planning opgemaakt voor de uitvoering van deze werken.

Omdat de timing sterk onderhevig is aan de weersomstandigheden, kan geen exacte timing opgegeven worden.
De werken werden gebundeld in dezelfde omgeving en voor gelijkaardige werken. Zo is de volgorde van uitvoering als volgt vastgelegd :


Binnenbeekstraat :  vervangen fiets- en voetpaden vanwege de slechte staat van de bestaande FP en VP.


Anjelierenstraat : aanleg van opritten voor de woningen in de verkaveling.


Waterleestweg : aanleg voetpaden overzijde van de school.


Kompenhofstraat : aanleg voetpaden in de nieuwe verkaveling achter de parkeerplaatsen.


Graaf Cornetstraat : aanleg ontbrekend stuk voetpad tussen schoolomgeving en wijk.


Gasthuishofweg : aanleg voetpaden kant verkaveling tot aan parking voetbalveld.


Heymansstraat : aanleg voetpaden en inritten.


Ambroossteenweg (deel tussen Graaf Cornetstraat en Steppeke) : volledige straatherinrichting met aanleg riolering, voetpaden en fietspaden.


Groenstraat : uitbreiding halve wegenis voor verkaveling.


Vredelaan : heraanleg fietspad in rode beton.


Het Spoeltje : aanleg parkeerplaatsen kant Weverstraat.


Hoge Buizen : aanleg parkeerplaatsen.


Witveldstraat : later, na verwerving van de nodige gronden.

 

11:53 |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.