20-02-10

Agenda gemeenteraad Zemst

dyn005_original_500_400_pjpeg_2519154_27b2a22e74f62ca2ce6c32e3fa56f0be

 

GEMEENTERAAD ZEMST

25 februari 2010

20.00 uur

 

1.   Gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken.

2.   Overname lopende lening vzw Sporthal Eppegem door de gemeente Zemst.

3.   Definitieve aanvaarding ruimtelijk uitvoeringsplan RUP13 KWZI Zemst-Bosstraat.

4.   Opmaak en voorlopige aanvaarding onteigeningsplan – RUP10 Gemeenschapszone Molenveld.

5.   Verlenging concessieovereenkomst VK Weerde voetbalterreinen Kerselarenwijk Zemst-Weerde.

6.   Verkoop erfdienstbare strook elektriciteitscabine Sint-Bernardusstraat Zemst-Laar.

7.   Grondtransacties rooilijnen:

      A. Tervuursesteenweg (doortocht);

      B. Verschillende straten: Bergstraat, Eikbosweg, Dynastiestraat (voetweg 69),   Hertevoetweg, Kleempoelstraat en Tuilstraat.

8.   Rekening 2008 en begroting 2009 KCVV Elewijt vzw.

9.   Voorstel tot gedeeltelijke verplaatsing voetweg nr. 52 ‘Ouden Wippendriesch voetweg’ te Elewijt.

10. Rooilijn- en onteigeningsplan Witveldstraat II: voorlopige goedkeuring.

11. Rooilijnplan Larestraat: voorlopige goedkeuring.

12. Aanpassing huishoudelijk reglement gemeentelijk speelplein Kaktus en buitenschoolse kinderopvang.

13. Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure: aankoop meubilair schuur Schranshoeve.

14. Kennisgeving uitbreidings-, aanpassings- en ontdubbelingswerken waterleidingsnet 2009.

15. Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure: aankoop bestelwagen met kipbak.

16. Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure: aankoop gebroken beton en storten van steenafval.

17. Gunningvoorwaarden via onderhandelingsprocedure: aanstellen ontwerper studieopdracht riolerings- en wegenwerken verkaveling Jef Denijnlaan (2de fase).

18. Samenwerkingsovereenkomst Aquafin: gecombineerde uitvoering riolerings- en wegenwerken verkaveling Schaliënhof met aanvoerleiding KWZI Bosstraat.

19.  Statuten gemeentelijke Seniorenadviesraad.

 

10:22 |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.