09-02-10

Werf aanleg fietspaden en riolering Brusselsesteenweg

001%20(15)

Er wordt deze week verder gewerkt aan de verdere aanleg van de riolering tussen Damstraat en Carmi.


Ook zal de doorsteek dwars over de Brusselsesteenweg t.h.v. de Damstraat uitgevoerd worden. Hiervoor worden de verkeerslichten op het kruispunt aangepast omdat er maar 1 rijstrook berijdbaar zal zijn.

Dit zal extra verkeershinder/wachttijden met zich meebrengen.
De planning is steeds afhankelijk van de weersomstandigheden.

08:45 |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.