05-02-10

Hoe denkt sp.a over mobiliteit?

De uitdagingen voor mobiliteit zijn voor ons het wegwerken van mobiliteitsarmoede, CO2-uitstoot, verkeersonveiligheid en files.

We beseffen dat dit verregaande wijzigingen zal vergen en dit minstens op 5 punten.

 

Een goede ruimtelijke ordening is noodzakelijk om nodeloze verplaatsingen te vermijden. Veel meer verplaatsingen moeten te voet of per fiets gebeuren.

Ongeveer 15 procent van onze verplaatsingen gebeurt nu per fiets.

In Nederland is dat 25 procent. Dit moet ook ons streefdoel zijn.

Daarom moeten onze steden zo ingericht worden dat fietsen en wandelen aangenaam en veilig worden.

In de steden krijgen de fietser en de wandelaar voorrang op de individuele auto.

Er moet ook een grotere verschuiving naar het openbaar vervoer komen.

Dit veronderstelt belangrijke wijzigingen qua prijs, aanbod en kwaliteit. Verplaatsingen die onvermijdelijk zijn, zoals verplaatsingen naar school, opleidingen of werk, moeten voor ons op termijn gratis worden als ze met het openbaar vervoer gebeuren. Voor woon-werkverkeer moeten de werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen.

Het openbaar vervoer moet bovendien sneller worden door het beter op elkaar te laten aansluiten.

De uitvoering van het decreet basismobiliteit is de komende jaren een belangrijke troef om mobiliteitsarmoede tegen te gaan.

Vandaag gaat 75 procent van het vrachtvervoer over de weg. 12 procent gaat over het spoor en 13 procent via de binnenvaart.

Over tien jaar willen we dat 40 procent via het spoor en binnenvaart gaat en willen we het vrachtvervoer over de weg zoveel mogelijk beperken tot korte afstanden.

Daarom moeten we investeren in onze binnenvaart en onze spoorwegen. We moeten niet enkel missing links van autowegen wegwerken maar ook deze in de binnenvaart en de spoorwegen.

De komende jaren moet voor elke euro die wordt geïnvesteerd in wegen 2 euro worden geïnvesteerd in het spoor en de binnenvaart.

Mobiliteit moet milieuvriendelijker.

Over 10 jaar mag het transport geen fijn stof meer uitstoten.

De CO2-uitstoot per gereden kilometer moet gehalveerd zijn.

Ook moet mobiliteit veilig zijn.

Elke verkeersdode is er één te veel. Nul doden is het streefdoel.

Kort samengevat: wij willen dat iedereen zich kan verplaatsen, en dit tegen een betaalbare prijs. Maar dat betekent niet meer autoverkeer.

Dus meer met de fiets, meer te voet, meer samen rijden, meer met de bus, de tram en de trein.

09:41 |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.