05-02-10

Beter statuut voor onthaalouders

 

Kinderopvang

sp.a wil van onthaalouder een aantrekkelijk beroep maken.

Ze hebben voorstellen klaar voor een verbeterd statuut van de onthaalouders.

Tot op heden ontvangen veel onthaalouders geen ‘echt’ loon.

Hierdoor hebben ze geen recht op vakantiegeld en op werkloosheidsuitkeringen in geval van stopzetting van activiteit.

Dit 'nepstatuut' zou als overgangsmaatregel dienen en moeten leiden naar een volwaardig arbeiderstatuut vanaf 2010.

Inmiddels zijn we geruime tijd na 1 januari en is er nog steeds geen volwaardig statuut uitgewerkt.

De onthaalouders zijn het getalm van Leterme beu en kondigen stakingen aan in heel Vlaanderen. sp.a-Kamerleden Magda Raemaekers en Meryame Kitir en de Vlaamse sp.a-volksvertegenwoordigers Mia De Vits en John Crombez hebben hun eisenpakket op tafel gegooid:

-sp.a wil een volwaardig statuut om de instroom te vergroten en de uitstroom jonge onthaalouders tegen te gaan.

-sp.a wil het statuut koppelen aan de erkenning van elders verworven competenties

-sp.a wil een groeipad in het kaderdecreetEen verbeterd statuut voor de onthaalouders is het sluitstuk van de sp.a-voorstellen wat betreft kinderopvang.

Enkele weken geleden pleitte sp.a in een artikel al voor betaalbare kinderopvang voor alle gezinnen.

Voor sp.a heeft "ieder kind recht op een kwaliteitsvolle opvangplaats.

Welk inkomen de ouders ook hebben.

Daarom moet er dringend werk worden gemaakt van inkomensgerelateerde opvang voor alle kinderen tot drie jaar.”

Om het persbericht integraal te lezen, klik op de pdf in bijlage.

Lees deze bijlage

09:33 |  Facebook

Commentaren

Vele onthaalouders willen voortwerken in het huidige statuut. Neem hun job niet af! Waarom vergeten jullie een zeer grote groep onthaalouders die zeer tevreden zijn in het huidige systeem. Zij hebben ervoor gekozen toen ze begonnen. Een groot deel van de onthaalouders kan zelf niet instappen in het werknemersstatuut vb.man ivalide,brugpensioen, onthaalouder is weduwe. Meesten mogen beperkt bijverdienen of verliezen zelfs hun uitkering,of zouden 50 a 60 uren werken voor misschien 100 euro. Laat deze grote groep hun job behouden. Het bespaart zelfs de regering geld die ze nu nog moeten zoeken.
Daarom vragen wij 2-sporenbeleid ZONDER BEPERKING IN TIJD voor de huidige onthaalouders. Dit is ook een uitdoofbeleid. En de diensten steunen ons hierin. En iedere onthaalouder is tevreden en kan hun job behouden.Dit is toch zeer belangrijk in deze tijd?
Graag ook aandacht voor ons, want wij hebben niet de grote middelen van de vakbonden.

Gepost door: H. De Munter | 27-02-10

tegen aankomende veranderingen Ook ik wil mij aansluiten bij de mening van H.
Voor mij zou het zeker en vast heel nadelig uitvallen, en dat is toch niet echt de bedoeling?? Ik weet dat heel wat onthaalouders tegen de veranderingen zijn, maar hun mening niet durven laten gelden, want op bepaalde fora worden we door die kleine minderheid die het wel wil, zo aangevallen, dat men schrik krijgt.
Dit kan gewoonweg niet.
We hopen toch dat, degene die willen blijven werken zoals nu, de kans krijgen om dat te doen, want anders zullen er veel mensen stoppen met opvang.
Ook wij vragen dus aandacht en inzeg!

Gepost door: isabelle | 28-02-10

De commentaren zijn gesloten.