23-01-10

Nieuwe maatregelen luchthaven Zaventem

INgrid

Vlaams viceminister-president Ingrid Lieten (sp.a) is ongerust over de federale plannen om nieuwe maatregelen te nemen tegen de geluidshinder rond de

luchthaven van Zaventem.

Lieten is verontrust door een artikel in La Libre Belgique, waarin staat dat de federale regering zich over een nieuwe nota daaromtrent zou buigen.

 

"Wij zijn voorstander van een samenwerkingsfederalisme en willen samenwerken aan een globaal plan.

Dit betekent dat alle partijen bij de totstandkoming betrokken moeten worden. Het kan niet dat de federale regering alleen met het Brussels Hoofdstedelijk

gewest onderhandelt."

 

In het artikel is er sprake van dat de federale regering zou beslissen om de zogenaamde "route Chabert" over het Brussels Hoofdstedelijk gewest niet meer te gebruiken in de toekomst.

   

"Wij streven naar een billijke en evenwichtige verdeling van de hinder over de inwoners in het Vlaams gewest en deze in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest," benadrukt Lieten, die daarmee verwijst naar het Vlaams regeerakkoord.

"Ik zal dan ook binnen de Vlaamse regering aankaarten dat de voorstellen van de federale regering aan deze criteria uit het regeerakkoord moeten voldoen," zegt de Vlaamse viceminister-president.

11:58 |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.