19-01-10

Herziening Ruimtelijk Structuurplan

Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en

actualisatie woonbehoeftestudie: samenstelling ambtelijke

werkgroep en stuurgroep

 

Op de gemeenteraad van maart 2009 werd beslist over te gaan tot een herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en de actualisatie van de woonbehoeftestudie.


Om een vlotte vooruitgang te garanderen bij de opmaak van het dossier werd door het college besloten, voor de algemene overlegmomenten te werken met een beperkte ambtelijke werkgroep schepencollege, studiebureau, 1 afgevaardigde van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) en ambtenaren gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw).


Om het standpunt van een breder publiek te verkrijgen zal op regelmatige tijdstippen worden teruggekoppeld met een uitgebreide stuurgroep (schepencollege, studiebureau, ambtenaren van de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, 1 afgevaardigd raadslid van elke partij in de gemeenteraad, voltallige Gecoro en 2 afgevaardigden gekozen door elke gemeentelijke adviesraad).


Naast bovenvermelde beperkte ambtelijke werkgroep en uitgebreide stuurgroep zal, zoals voorzien in de wetgeving, de bevolking worden geïnformeerd tijdens verplichte informatieavonden

 

08:34 |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.