19-01-10

Gemeente Zemst : Knoteikenproject.

 

Het natuuraspect vormt een belangrijk aandachtspunt binnen het milieubeleid van de gemeente Zemst.

Jaarlijks worden op de begroting middelen voorzien voor het uitvoeren van gemeentelijke natuurprojecten.  Hiervoor wordt samengewerkt met ondermeer de intergemeentelijke landschapsploegen (Econet), de provincie Vlaams-Brabant en het Regionaal Landschap Groene Corridor.  De milieuraad en GNOP-commissie zijn belangrijke partners binnenin de gemeente.

Naast de projecten die we zelf uitvoeren besteedt de gemeente veel aandacht aan de sensibilisering van de inwoners, onder meer door het verlenen van premies.  Waardevolle graslanden, poelen, knotbomen, aankopen door natuurverenigingen,… vormen de belangrijkste hoekstenen van de gemeentelijke subsidiereglementen inzake natuur.

De grootschalige natuurprojecten betreffen momenteel de gebieden Dorent-Nelebroek, en Schom-Releghem, het boscomplex gelegen langs de afgeleide Zenne en het amfibieënpoelenplan.  Aankopen, aanplantingen, beheers- en onderhoudswerken vormen de hoofdmoot van de uitgevoerde en nog uit te voeren activiteiten.

Sinds recent stapt de gemeente mee in het knoteikenproject Molenheide/Prinsenveld te Zemst-Hofstade, in samenwerking met Natuurpunt en het Regionaal Landschap Groene Corridor.  Deze oude en zeer waardevolle knoteikenrijen krijgen hiermee de aandacht die ze verdienen gezien hun landschappelijk, ecologisch en cultuurhistorisch belang. 

Het project heeft er mede toe geleid dat de aandacht van de gemeente getrokken is naar andere knoteiken die zich in de gemeente bevinden.  Dit opent perspectieven naar mogelijke toekomstige projecten.

10:37 |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.